Lomtalanítás a kerületben – Idén fokozott figyelmet fordítunk rá!

Hírek
Közzétéve:

A rendvédelem segítségére azért is szükség van, mert jelentős gondot okoz ilyenkor az úgynevezett csali lomok kihordása. Lakossági bejelentések megerősítették, hogy a lomtalanításokkor megjelenő lomgyűjtők már most elkezdték foglalni a területeket. Az önkormányzat mindent megtesz annak érdekében, hogy az odahordott szemetet elszállíttassa, illetve fokozott figyelmet fordít arra is, hogy kerületen kívüli lomokat senki ne hordhasson be a kijelölt területekre. A közterület-felügyelet munkatársai és a segítségül hívott rendvédelmi szervezetek minden helyszínen jelen lesznek a kikészítés és az elszállítás napján.

A lakosság is sokat tehet annak érdekében, hogy a lomtalanítás lebonyolítása a lehető legkisebb kellemetlenséggel járjon. Kérjük, egy kis odafigyeléssel, egyszerű szabályok betartásával Önök is segítsék a munkát:

 • A feleslegessé vált holminkat a kijelölt  közterületre tegyék, ügyelve arra, hogy az úttestre ne kerüljenek, mert akadályozhatják a forgalmat.
 • Akad néhány olyan hulladékfajta, amelyet lomtalanításkor nem szabad kihelyezni, hiszen azt nem fogják elszállítani:
  • kommunális hulladékot
  • ipari, mezőgazdasági hulladékot
  • építési törmeléket
  • zöldhulladékot,
  • szénport, hamut, földet
  • veszélyes hulladékot
 • A veszélyes hulladékok leadására a lomtalanítás utáni napon az erre a célra létesített gyűjtőponton van lehetőség. Veszélyes hulladéknak minősül:
  • sütőolaj és göngyölegei
  • festékmaradék és göngyölegei
  • olajos műanyag flakon
  • oldószerek, hígítók
  • növényvédő szerek
  • akkumulátor, szárazelemek
  • elektromos és elektronikai hulladék
  • gumiabroncs
  • szórópalack
  • fénycső
  • gyógyszerhulladék

A feleslegessé vált tárgyak csak az elszállítás dátumát megelőző napon 18 óra után helyezhetők ki, kérjük, figyeljenek erre, mert aki nem a megjelölt időpontban készíti ki a lomokat, köztisztasági szabálysértést követ el.

A lomok kikészítésének időpontját ezen a térképen nézheti meg.

Lomtalanítással kapcsolatos információkért és esetleges csali lomok kihelyezésének bejelentéséért hívja a 0–24 órában elérhető 06-30-383-7445-ös vagy a 06-1-453-2618-as telefonszámot.

Az önkormányzat kiemelt figyelmet fordít arra is, hogy a terület teljes takarítása mielőbb megtörténjen, erre a Fővárosi Közterület-fenntartó Nonproft Zrt-vel (FKF) közösen, már az elszállítást követő napon sor kerül. Az eltakarítást segítik továbbá az önkormányzat Közterület-felügyeletének Városüzemeltetési és Köztisztasági munkatársai is.”

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat mindent megtesz annak érdekében, hogy az idei lomtalanítás se járjon nagyobb kellemetlenséggel, mint az ezt megelőzőek.

Kérjük szíves közreműködésüket, megértésüket és türelmüket.

 

 

 

 

Kiemelt hírek

Óbuda Újság Összes Óbuda újság