„Minden személynek joga van a gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadságához” ‒ Január 15. a vallások világnapja

Hírek Aktuális
Közzétéve:

A vallások világnapját 1950 óta ünnepeljük és tartjuk számon, melynek célja, hogy a különböző vallású emberek elfogadják egymást és egymás vallását. Illeszkedve ahhoz az egyetemes törekvéshez, hogy valljuk: minden ember egyenlő nemtől, vallástól, nemzethez és minden más közösséghez való hovatartozástól függetlenül.

Minden év januárjának harmadik vasárnapján emlékeznek meg a vallások világnapjáról számos országban, számos közösségben a vallási sokszínűség békés és elfogadó ünnepeként. Azzal a céllal, hogy a vallások közötti kommunikáció elakadását feloldja, ezzel is támogatva a különböző világnézetekhez kapcsolódó negatív sztereotípiák és az előítéletes megkülönböztetések elleni küzdelmet.

A vallások kezdetektől fogva közösségeket teremtenek és tartanak meg, ezzel is értéket létrehozva és megőrizve. A különbözőségeik pedig ‒ melyek olykor sokkal kevésbé kiélezettnek tűnnek, miután elmélyülten megismerjük őket ‒ hozzájárulnak, hogy egy sokszínű, sokféle kultúrát képviselő világ vegyen körbe minket.

És ne feledjük, a vallásszabadság alapvető emberi jog, függetlenül attól, hogy az öt legnagyobb, úgynevezett világvallásról ‒ melyek a bráhmanizmus, a buddhizmus, az iszlám, a kereszténység és a kínai univerzizmus ‒ vagy bármely más vallásról van-e szó:

„Minden személynek joga van a gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadságához. Ez a jog magában foglalja a vallás és a meggyőződés megváltoztatásának szabadságát, valamint a vallásnak vagy a meggyőződésnek mind egyénileg, mind együttesen, mind a nyilvánosság előtt, mind a magánéletben oktatás, gyakorlás és szertartások végzése útján való kifejezésre juttatásának jogát.” (Az emberi jogok egyetemes nyilatkozata 18. cikk)

A vallási sokszínűség megértő szeretettel való elfogadásának a világszintű mozgalmak mellett legalább olyan fontos színterei a helyi társadalmak is. Mi itt, Óbuda-Békásmegyeren, törekedve elődeink példájához hű maradni, ebben a tekintetben is a befogadó, a változatos kultúrát értékteremtőnek elismerő közösség igyekszünk lenni.

vallások világnapja

Kiemelt hírek

Óbuda Újság Összes Óbuda újság