„Minden személynek joga van a gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadságához” ‒ Január 21. a vallások világnapja

Hírek
Közzétéve:

Valljuk, minden ember egyenlő nemtől, vallástól, nemzethez és minden más közösséghez való hovatartozástól függetlenül. A vallások világnapját immár 74 éve ünnepeljük, hogy megmutassuk, fontos számunkra, hogy a különböző vallású emberek elfogadják egymást és egymás vallását.

A világnap célja, hogy a vallások közötti párbeszéd esteleges elakadását feloldja, ezzel is támogatva a különböző világnézetekhez kapcsolódó negatív sztereotípiák és az előítéletes megkülönböztetések elleni küzdelmet. Minden év januárjának harmadik vasárnapján emlékeznek meg a jeles napjáról számos országban, számos közösségben a vallási sokszínűség békés és elfogadó ünnepeként.

A vallások hozzájárulnak, hogy egy sokszínű, sokféle kultúrát képviselő világ vegyen körül minket. Hiszen kezdetektől fogva közösségeket teremtenek és tartanak meg, ezzel is értéket létrehozva és megőrizve, a különbözőségeik pedig sokkal kevésbé kiélezettnek tűnnek, miután elmélyülten megismerjük őket.

És ahogyan Az emberi jogok egyetemes nyilatkozata is rögzíti, a vallásszabadság alapvető emberi jog, függetlenül attól, hogy az öt legnagyobb, úgynevezett világvallásról ‒ melyek a brahmanizmus, a buddhizmus, az iszlám, a kereszténység és a kínai univerzizmus ‒ vagy bármely más vallásról van szó:

„Minden személynek joga van a gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadságához. Ez a jog magában foglalja a vallás és a meggyőződés megváltoztatásának szabadságát, valamint a vallásnak vagy a meggyőződésnek mind egyénileg, mind együttesen, mind a nyilvánosság előtt, mind a magánéletben oktatás, gyakorlás és szertartások végzése útján való kifejezésre juttatásának jogát.” (Az emberi jogok egyetemes nyilatkozata 18. cikk)

Mi itt, Óbuda-Békásmegyeren, törekedve elődeink példájához hű maradni, ebben a tekintetben is a befogadó, a változatos kultúrát értékteremtőnek elismerő közösség igyekszünk lenni. Hiszen a vallási sokszínűség megértő szeretettel való elfogadásának a világszintű mozgalmak mellett legalább olyan fontos színterei a helyi társadalmak is.

Kiemelt hírek

Óbuda Újság Összes Óbuda újság