Önkormányzati segítség az iskolakezdéshez

Hírek
Közzétéve:

A korábbi évekhez hasonlóan beiskolázási segélyre jogosult az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben nem részesülő általános-, közép-, és  szakiskolai tanuló, illetve  felsőoktatásban tanulmányokat folytató hallgató, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az 57 000, egyedülálló szülő esetén pedig a  71 250 forintot. A segély összege 1-9. osztályig 6 000 Ft, középiskolában vagy szakiskolában tanuló gyermek részére 15.000 Ft, felsőoktatási intézményben tanulmányokat folytató fiatal felnőtt részére 17.000 Ft.

A kérelem, a szükséges mellékletekkel együtt személyesen a Polgármesteri Hivatal Szociális Szolgáltató Főosztály Ügyfélszolgálati Irodáján ( 1033 Bp. Fő tér 2. ) ügyfélfogadási időben, valamint postai úton (1300 Bp. Pf. 102.)  2018. október 31-ig terjeszthető elő. A kérelemhez szükséges formanyomtatvány a https://obuda.hu/ugyek/beiskolazasi-segely  linkről letölthető.

További, gyermekes családok számára igényelhető önkormányzati támogatás a szociális tanulmányi ösztöndíj, az étkezéstérítési támogatás, valamint a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás.

A szociális tanulmányi ösztöndíj feltétele a szociális rászorultság és a jó, legalább 4,5 átlagú tanulmányi eredmény. Az ösztöndíj összege 6.000 Ft, kitűnő tanuló esetén 7.000 Ft tíz hónapon át, szeptember és június között. A beadási határidő minden évben november 30.

Az étkezéstérítési támogatást a normatív kedvezményeken túl biztosítja az önkormányzat 45% -os mértékben a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, 1-8. évfolyamon feletti nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulónak, valamint a tartósan beteg vagy fogyatékos, ill. nagycsaládban élő tanulónak, ha a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 42.750 forintot, 60%-os mértékben pedig abban az esetben, ha az előző feltételek mellett az iskolás gyermeket szülője egyedül neveli. A támogatás beadási határideje az 1. félévben augusztus 15-től november 01-ig tart, a  2. félévben pedig december 15-től március 01-ig.

A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás létfenntartást veszélyeztető élethelyzetben igényelhető évente több alkalommal, ha a családban az egy főre jutó jövedelem nem éri el a 62.700 forintot, egyedülálló szülő esetén a 71.250 forintot.

A normatív, állami támogatások közül továbbra is igénybe vehető a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, az étkezési kedvezmény, valamint a a beiskolázást segítő Erzsébet-utalvány. A támogatásokról minden további információ és a kérelemhez szükséges nyomtatványok elérhetőek a www.obuda.hu oldalon.

Kiemelt hírek

Óbuda Újság Összes Óbuda újság