Pályázatok, együttműködési megállapodások, kerületi építési szabályzat

Hírek
Közzétéve:

A Mocsárosdűlő az Aquincumi híd és a hozzákapcsolódó közlekedési fejlesztések, a Körvasút menti körút megvalósulása okán új, városi szintű központi szerepkört nyerhet. A terület jelentősége abban áll, hogy jelentős része természetvédelmi terület, zöldterület és erdő, ugyanakkor egyike a kevés, Budapesten még megtalálható nagyobb összefüggő fejlesztési területnek, mely nagyrészt a fővárosi, kisebb részben pedig a kerületi önkormányzat közös tulajdonában áll. A képviselőtestület döntése alapján a Mocsárosdűlőn az értékes zöldterületek megtartásának figyelembe vételével kell elkészíteni a kerületi építési szabályzatot.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata a testületi döntést követően idén is meghirdeti Civil Működési Pályázatot a kerületben működő civil szervezetek támogatására. A pályázati keretösszeg 20 millió forint, az elnyerhető támogatás maximális összege 500 000 forint. A pályázat célja továbbra is a civil szervezetek működéséhez és létesítő okiratukban lefektetett alaptevékenységükhöz való hozzájárulás, mind eszköz és infrastruktúra, mind pedig humánerőforrás tekintetében.

Az előző évekhez idén is meghirdeti az önkormányzat a kör hasonlóan a “Fogadj örökbe egy zölderületet” elnevezésű pályázatát. A program célja, hogy a kerületi civil szervezetekhez kötődő lokálpatrióta óbudaikat az önkormányzat bevonja a közterületek rendbetételébe, szépítésébe, javítsa a lakosság  környezettudatos szemléletmódját. A Környezetvédelmi Alap terhére a képviselők idén 2, 5 millió forintot szavaztak meg, amelyből pályázatonként 200 ezer forint nyerhető el.

Több együttműködési megállapodás meghosszabbításáról is szavazott a testület. A Széll kulturális Egyesület már  2014-től szerepet vállal  Óbudán is abban, hogy a magyar nyelvterület népzene és néptánc kultúráját a fiatalság körében oktassa, népszerűsítse. Műsoraikban az autentikus néptánc színpadi megjelenítésének legnemesebb hagyományait képviselik. Előadásaikat a Téka Együttes és a Veres Péter Gimnázium fúvós zenekara kíséri. Miután  az Egyesület kulturális-hagyományőrző tevékenysége kiemelkedően fontos Óbuda-Békásmegyer ifjúsága számára, a képviselők támogatták a megállapodás meghosszabbítását. Szintén 2014 óta működik együtt az önkormányzat a Gyermekek a Művészetért és a Hagyományért Alapítvánnyal. Az UNESCO által a világörökség címet is elnyert táncház módszer támogatása, a hagyományok megőrzése kiemelt értékőrző feladat. Az Alapítvány és az Önkormányzat közti további együttműködés gazdagítaná Óbuda-Békásmegyer kulturális, oktatási és művészeti szolgáltatásokkal történő ellátását ezért az ülésen egybehangzó döntés született az együttműködés folytatásáról.

A Magyar Kajak-Kenu Szövetséggel, illetve a Kerékpáros Magyarország Szövetséggel, mint konzorcium vezetőkkel kötött együttműködési megállapodás által evezős és kerékpáros csomóponttá fejlesztené az önkormányzat a Barát-patak melletti ingatlanát. A szakemberek egy helyi adottságokra alapozott, a városszövetbe jól illeszkedő, és a helyi lakosság számára kikapcsolódási, rekreációs lehetőséget biztosítani hivatott egyedi, vonzó turisztikai attrakciót terveztek a helyszínre. Az ingatlan többféle turisztikai ágazat metszéspontjában, közvetlenül a Főváros és Pest-megye határán, illetve a Duna partján található. Közvetlen mellette halad el az EuroVelo 6 Duna-menti kerékpáros útvonal, melynek fővárosi szintű infrastrukturális fejlesztése a Fővárosi Önkormányzat eltökélt szándéka. Az ingatlanon elképzelt fejlesztés a csónakház felújítását és egy új, az evezős turizmust kiszolgáló épület építését is jelentené. Az „Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése” című VEKOP pályázaton való részvételhez szükséges önerőt az önkormányzat a 2018-as költségvetésébe tervezi be.

Az Országos Gyógyszerészeti és Táplálkozástudományi Intézet felkérésére az önkormányzat elvi hozzájárulását adta a Horizont 2020 program által finanszírozott „How to tackle the childhood obesity epidemic?” (Hogyan kell kezelni a gyermekkori elhízást?) elnevezésű két körös pályázatban való részvételhez. A pályázat segítségével a szakemberek komplex szemlélettel vizsgálnák az elhízáshoz vezető kockázati tényezők kapcsolatrendszerét mind egyéni, mind családi, mind helyi környezeti szinten. (A program pilot tesztjében Magyarország mellett Portugália és Görögország venne részt.) A sikeres első kör esetén, a második körös benyújtás előtt a képviselők ismét tárgyalják majd a részletes projektjavaslatot.

Elkészült az önkormányzat 2017-es évre vonatkozó közművelődési cselekvési terve, mely az év esedékes feladatait, rövid távú célkitűzéseit veszi sorra, figyelemmel a kerület kulturális koncepciójára. A dokumentum mások mellett kitér az évente megrendezésre kerülő önkormányzati nagyrendezvényekre, az Óbudai Kulturális Intézmény feladataira, a helytörténeti, honismereti tematikájú múzeumokra, valamint az emlékévekre, önkormányzati kulturális eseményekre. A múlt megőrzése, emlékek állítása címszó alatt foglalkozik az emléktáblákkal, köztéri művészeti alkotásokkal, de megemlíti a kulturális díjakat és kiadványokat is. A cselekvési tervben olvashatunk arról is, milyen szempontok szerint történik a kultúra eljuttatása a különböző korosztályokhoz.

2016-ban több, korábban névtelen III. kerületi közterület elnevezését hagyta jóvá a Fővárosi Közgyűlés. Ezen új utcák besorolása körzetes óvodákhoz a tavalyi évben részben megtörtént, azonban a Harsánylejtőn az újonnan épült lakóparkban az eddig besorolt kilenc utcán felül még egy új közterület – a Szerecsendió utca – kapott elnevezést. Ehhez az utcához legközelebb az Ágoston Művészeti Óvoda Kastély tagintézménye található, ezért a képviselők úgy döntöttek, hogy ennek az óvodának a körzetébe sorolják a Szerecsendió utcát.

Az önkormányzat pályázatot hirdetett a kerületben működő oktatási-nevelési intézmények számára „A környezettudatos nevelésért” címmel. A pályázati támogatás célja, hogy elősegítse a kerületben működő óvodákba, általános és középiskolákba járó gyermekek természetközeli, környezettudatos nevelését kirándulások szervezését nemzeti parkokba, állatkertbe, vadasparkba, természetvédelmi területre, valamint környezetvédelmi oktatással kapcsolatos tevékenységekre, iskolakert létrehozására. Az elnyerhető legmagasabb összeg intézményenként 200 ezer forint vissza nem térítendő támogatás. A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 24.

A kerületben működő oktatási-nevelési intézmények számára egy másik pályázatot is meghirdettek, mely a kulturális intézmények és emlékhelyek megismerését célozza. A pályázatok elbírálásánál előnyt élvez a kerületben található kulturális intézmények, emlékhelyek felkeresése. Az elnyerhető legmagasabb támogatási összeg itt 150 ezer forint, mely kizárólag az adott intézménybe járó gyermekek belföldi kirándulásával, kulturális programokon való részvételével kapcsolatban felmerülő utazási költség kiegyenlítésére, illetve a kulturális intézmények és emlékhelyek belépődíjaira fordítható.

A helyi önkormányzatairól szóló törvény előírásai szerint polgármesternek, az alpolgármestereknek, valamint az önkormányzati képviselőknek 2017. január 31. kellett vagyonnyilatkozataikat elkészíteni és leadni. (Amíg a képviselő ezt nem teszik meg, nem gyakorolhatja tisztségéből eredő jogait és tiszteletdíjat, természetbeni juttatást, költségtérítést nem kaphat.) Óbudán a polgármester, az alpolgármesterek, valamint az önkormányzati képviselők a törvényben meghatározott határidőn belül eleget tettek vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségüknek. A dokumentumok az önkormányzat honlapján olvashatók.

Kiemelt hírek

Óbuda Újság Összes Óbuda újság