1 fő adóügyi ügyintéző

Kiemelt információk

 • Beadási határidő: 2018.07.25.

          Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyeri Polgármesteri Hivatal

                  a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyeri Polgármesteri Hivatal

adóügyi ügyintéző

munkakör betöltésére

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony                        

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1034 Budapest, Zápor utca 27.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

 1. számú melléklet: 14. Hatósági feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az önkormányzati adóhatóság feladatkörébe tartozó adónemek kivetése, adózók nyilvántartásba vétele, adatbejelentések feldolgozása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Közszolgálati Szabályzat, illetve a helyi költségvetési rendelet 52.000,- Ft-os illetményalapot és a 21/2012.(IV.27.)ÖK. rendelet 35%-os illetménykiegészítést megállapító rendelkezései az irányadók.                        

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, Hatósági feladatkör az I. besorolási osztályban: Felsőoktatásban szerzett közszolgálati, gazdaságtudományi, jogi, műszaki szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és informatikai, ügyviteli, közgazdasági, közszolgálati, jogi szakképesítés.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • közigazgatásban, hasonló munkakörben szerzett gyakorlat,
 • közigazgatási alapvizsga/szakvizsga,
 • ECDL bizonyítvány,
 • ASP program ismerete.

Elvárt kompetenciák:

 • önálló munkavégzésre való képesség,
 • pontos, precíz, igényes munkavégzés,
 • jó problémamegoldó képesség,
 • jó kommunikációs készség szóban és írásban,
 • együttműködési készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján,
 •  motivációs levél,
 •  iskolai végzettséget, szakképzettséget és az egyéb feltételeknek való megfeleltetést tanúsító okiratok másolata,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Urbán Péter főosztályvezető nyújt, a 06-1-4367-176 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton: a pályázatnak a Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyeri Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1300 Budapest, Pf. 102. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/B/565-1/2018. , valamint a munkakör megnevezését: adóügyi ügyintéző.
 • Elektronikus úton: allaspalyazat@obuda.hu oldalon keresztül.
 • Személyesen: Munkaügyi Osztály, Budapest, 1033 , Fő tér 3. 1 em. 26.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat akkor érvényes, ha a pályázati kiírásban feltüntetett valamennyi formai és tartalmi feltételnek megfelel. A pályázat elbírálásáról a benyújtásra előírt határidőt követő 30 napon belül dönt a munkáltatói jogkör gyakorlója. A pályázat eredményéről a pályázó írásban tájékoztatást kap a pályázat elbírálásától számított 8 napon belül. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •  www. kozigallas.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kinevezés határozatlan időre szól hat hónap próbaidő kikötésével. A kinevezés feltétele az érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány (szerepelnie kell benne: „A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 39.§ (1) bekezdés c) pontjában meghatározott bűncselekmények tekintetében büntetőeljárás hatálya alatt nem áll, valamint nem áll foglalkoztatástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt.”).