1 fő dajka – Ágoston Művészeti Óvoda/Kastély Tagóvoda

Kiemelt információk

  • Beadási határidő: 2020. 01. 10.

Az Ágoston Művészeti Óvoda/Kastély Tagóvoda  (1037 Budapest Bécsi út 236. pályázatot hirdet 1 fő dajka állásra.)

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkozás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 1037 Budapest, Bécsi út 236.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

– 8 általános iskolai végzettség

– büntetlen előélet

– magyar állampolgárság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • fényképes önéletrajz, bizonyítvány másolat
  • erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető:

A pályázat benyújtásának határideje: 2020.január 10.

Pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, vagy e-mail címen keresztül: becsi-o@kszki.obuda.hu

Pályázat elbírálásának határideje: 2020.január 15.