1 fő dajka – Cseresznyevirág Művészeti Óvoda

Kiemelt információk

  • Beadási határidő: 2019. 01. 15.

A Cseresznyevirág Művészeti Óvoda

állást hirdet

1 fő dajka munkakör betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

  • 1 fő részmunkaidős, határozatlan időre /Pais Dezső u. 2./

Foglalkoztatás jellege: takarítós dajka

Ellátandó feladatok: takarítói feladatok ellátása

Illetmény, juttatások: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény rendelkezései alapján

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Önéletrajz
  • Iskolai végzettséget igazoló oklevél másolata /középfokú/
  • Erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi)

Pályázati feltétel:

  • Egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a munkakör betöltésénél az óvodai gyakorlat, dajkai, szakmai végzettség vagy érettségi.

A pályázat kiírója: Cseresznyevirág Művészeti Óvoda

1039 Budapest, Pais Dezső u. 2.

Pályázatot postai úton a fenti címre, vagy e-mailen lehet beadni (pais-o@kszki.obuda.hu)

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 15. – folyamatos

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 16.

A munkakör a pályáztatás elbírálását követően, azonnal betölthető.