1 fő dajka – Óbudai Almáskert Óvoda

Kiemelt információk

  • Beadási határidő: folyamatos

Óbudai Almáskert Óvoda – Budapest

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Óbudai Almáskert Óvoda Csicsergő Tagóvoda

Dajka

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony               

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1033 Budapest, Szérűskert utca 41.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

3-7 éves korú gyermekek nevelésének segítése, takarítási feladatok.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Középfokú képesítés,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton Gángoly-Nagy Anita részére a allas.almaskert@gmail.com E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 28.