1 fő dajka – Pitypang Művészeti Óvoda

Kiemelt információk

  • Beadási határidő: 2019. 07. 20.

1 fő határozatlan idejű, teljes állás – dajkai feladatok ellátására – Pitypang Művészeti Óvoda/ Gyöngyforrás Óvoda 1031 Budapest Dósa u. 4.

A pályázat kiírója:    Pitypang Művészeti Óvoda

  1. Budapest Hunyadi u. 8-10.

Gombos Albertné – óvodavezető

Tel: + 36 1 388 73 53

E-mail cím: gombos.albertne@kszki.obuda.hu

A pályázat benyújtásának határideje:            2019. 07. 20.

Az állások betöltésének időpontjai:               2019. 08. 26.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

  • Önéletrajz
  • Iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolata
  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
  • Egészségügyi alkalmasság

Az állás négy hónap próbaidő kikötésével, az illetmény és egyéb juttatások megállapítása a Kjt. rendelkezései alapján történik.

 

A pályázat benyújtásának módja:

  • postai úton, illetve e-mail-ben