1 fő dajka-takarító – Óbudai Hétpettyes Óvoda

Kiemelt információk

  • Beadási határidő: 2017. 07. 21.
  • Eredményhirdetés: 2017. július 24.

Óbudai Hétpettyes Óvoda- Budapest a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Óbudai Hétpettyes Óvoda- Budapest Dajka-Takarító munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.                    

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Budapest, 1032. Budapest, Solymár utca 12-14.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Takarítói és dajkai feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         8 Általános, dajkavizsga,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Középfokú képesítés, Dajkavizsga,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Fényképpel ellátott önéletrajz, motivációs levél, erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget igazoló dokumentumok, érvényes egészségügyi alkalmasság

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. július 25. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 21.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton Kiss Anita részére a kiss.anita@kszki.obuda.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Vezetői jogkör.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 24.