1 fő energetikus ügyintéző – Polgármesteri Hivatal

Kiemelt információk

 • Beadási határidő: 2018.09.19

Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyeri Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet energetikus ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony                        

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1033 Budapest, Laktanya utca 4.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

20. gazdasági és üzemeltetési feladatkör

Ellátandó feladatok:

Az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról szóló 122/2015. (V.26.) Korm. rendeletben meghatározott energetikai szakügyintézői feladatkör.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az Önkormányzat tulajdonában lévő épületek energetikai adatbázisának felállítása, kezelése, a lehetséges megtakarításokra tekintettel. Szolgáltatói szerződések nyilvántartása, saját adatbázis kezelés. Pályázatokhoz szükséges adatszolgáltatás nyújtása, műszaki kidolgozása. Közüzemi számlák ellenőrzése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Közszolgálati Szabályzat, illetve a helyi költségvetési rendelet 52.000,- Ft-os illetményalapot és a 21/2012.(IV.27.)ÖK. rendelet 35%-os illetménykiegészítést megállapító rendelkezései az irányadók.                        

Pályázati feltételek:

 •  Magyar állampolgárság,
 •  Cselekvőképesség,
 •  Büntetlen előélet,
 •  Egyetem, felsőfokú végzettség, valamint az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról szóló 122/2015. (V.26.) Korm. rendelet 11. mellékletében megjelölt szakképesítés, gépészmérnöki, vagy energetikai mérnöki, vagy villamosmérnöki, vagy építész, vagy építészmérnöki, vagy szerkezet-építőmérnök, vagy létesítménymérnöki (épületenergetika szakirány), vagy épületgépészeti és eljárástechnikai gépészmérnöki, vagy kohómérnöki (energiagazdálkodási szakirány), vagy bánya- és geotechnika mérnöki, vagy mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki szakképzettség, vagy az előzőekkel egyenértékű képesítés

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Energetikusi területen szerzett szakmai gyakorlat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások ismerete),
 •  Közigazgatásban szerzett gyakorlat,
 •  „B” kategóriás vezetői engedély.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajzot a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján,
 •  motivációs levél,
 •  iskolai végzettséget és az egyéb feltételeknek való megfeleltetést tanúsító okiratok másolata,
 •  a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt a biztonságszervezési és üzemeltetési osztályvezető nyújt, a 4378-554-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton: a pályázatnak a Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyeri Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1300 Budapest, Pf. 102. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/B/635-1/2018. , valamint a munkakör megnevezését: energetikus ügyintéző

Elektronikus úton: allaspalyazat@obuda.hu oldalon keresztül.

Személyesen: Munkaügyi Osztály, Budapest, , Fő tér 3. 1 em. 26.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálásáról a benyújtásra előírt határidőt követő 30 napon belül dönt a munkáltatói jogkör gyakorlója. A pályázat eredményéről a pályázó írásban tájékoztatást kap a pályázat elbírálásától számított 8 napon belül. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 19.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •  www.kozigallas.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kinevezés határozatlan időre szól hat hónap próbaidő kikötésével. A kinevezés feltétele az érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány (szerepelnie kell benne: „A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 39.§ (1) bekezdés c) pontjában meghatározott bűncselekmények tekintetében büntetőeljárás hatálya alatt nem áll, valamint nem áll foglalkoztatástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt.”)A pályázat akkor érvényes, ha a pályázati kiírásban feltüntetett valamennyi formai és tartalmi feltételnek megfelel.