1 fő esetmenedzser – Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ

Kiemelt információk

  • Beadási határidő: 2020. 02. 14.

Az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Esetmenedzser

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Budapest 1035, Óbuda – Békásmegyer, Váradi utca 9-11.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: a gyermekjóléti alapellátás hatósági tevékenységéhez kapcsolódó esetmenedzseri feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Felsőfokú képesítés, szociális szakképzettség, okleveles pszichológus, pszichopedagógus, mentálhigiénés szakképzettség, gyermekvédelmi pszichopatrónus, viselkedéselemző, szociológus, családterápiás konzultáns, családterapeuta, kognitív- és viselkedésterápiás konzultáns, család- és gyermekvédelem szakos pedagógus vagy gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkező: nevelőtanár, pedagógus, pedagógiai előadó, okleveles emberi erőforrás tanácsadó, gyógypedagógus, védőnő, teológus, hittanár, hittantanár, okleveles pasztorális tanácsadó/okleveles pasztorális tanácsadó és szervezetfejlesztő szakember
  • Gyermekjóléti alapellátásban vagy gyermekvédelmi szakellátásban szerzett legalább 1-3 év vezetői tapasztalat
  • Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások)
  • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség
  • A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: gyermekjóléti alapellátásban vagy gyermekvédelmi szakellátásban szerzett legalább 3-5 év szakmai tapasztalat.

Elvárt kompetenciák: kiváló szintű kommunikációs, együttműködési készség, pontosság, megbízhatóság, empátia.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: fényképes szakmai önéletrajz, iskolai végzettség másolata, motivációs levél, felhatalmazó levél a pályázatba való betekintéshez, 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Detvay Marcellné nyújt, a +36 20 590 21 88 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton Horváth-Naszádos Orsolya részére a cstan.munkaugy@kszki.obuda.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 28.