1 fő gondnok, sofőr – Óbudai Platán Könyvtár

Kiemelt információk

  • Beadási határidő: folyamatos

Óbudai Platán Könyvtár – Budapest

                       

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Óbudai Platán Könyvtár

gondnok, sofőr

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

                    határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                     

Foglalkoztatás jellege:

Teljes vagy részmunkaidő (4 vagy 8 óra)

A munkavégzés helye:

Budapest, 1031 Budapest, Arató Emil tér 1. és 1038, Budapest Ezüsthegy utca 16.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

A könyvtár és fiókkönyvtár gondnoki munkálatai.

A könyvtár és fiókkönyvtár területén, berendezési tárgyain, eszközein karbantartási munkák, kisebb javítások szerelések elvégzése. A szükséges karbantartási anyagok, eszközök beszerzése

A mindkét könyvtár területén az udvar és a járda takarítása, csúszásmentesítése. Kertgondozás mindkét helyen.

Szállítási, beszerzési feladatok ellátása céges gépjárművel.

Szállítást igénylő könyvtári szolgáltatások (két intézmény között, Könyvet Házhoz, KönyvMegállók üzemeltetése, … stb.) céges gépjárművel

Az intézmény riasztás felügyeletének beosztás szerinti ellátása.

A könyvtár rendezvényeinek, kiállításainak előkészítő munkáiban és lebonyolításában való részvétel mindkét intézményben.

Feladata a munkakörébe tartozó váratlan események menedzselése, koordinálása, a szükséges intézkedések meghozatala (folyamatos telefonos elérhetőség). Céges mobiltelefon.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

szakirányú képzettség,

hasonló munkakörben – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

műszaki szakvégzettség,

érettségi

Elvárt kompetenciák:

•         pozitív hozzáállás a feladatokhoz,

•         precíz, pontos, önálló munkavégzés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         fényképes önéletrajz, motivációs levél, bizonyítványok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton Pőcze Márta részére a pocze.marta@kszki.obuda.hu E-mail címen keresztül vagy 06-20-395-0027

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az írásbeli pályázat után a kiválasztottakkal szóbeli interjú előzi meg a döntést. A pályázat eredményéről a pályázó írásban, e-mailben tájékoztatást kap a pályázat elbírálásától számított 15 napon belül. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: folyamatos

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         platankonyvtar.hu – 2018. október 29.

•         obuda.hu – 2018. október 29.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a platankonyvtar.hu honlapon szerezhet.