1 fő gondozó, ápoló (napi 8 órás) – Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény

Kiemelt információk

  • Beadási határidő: folyamatos

Az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény közalkalmazotti jogviszonyba az alábbi munkakörökbe keres szakképzett, elhivatott munkatársakat: 

  • gondozó, ápoló (Házi Segítségnyújtó Szolgálatba napi 8 órás;)

Közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Önkormányzati munkaköri pótlékot és egyéb juttatásokat is biztosítunk (BKV bérlet, étkezési hozzájárulás, vidékieknek utazási költségtérítés, ruhapénz).                 

Jelentkezés időpontja: folyamatos

Pályázat benyújtásának módja: az önéletrajz és a végzettséget igazoló bizonyítvány másolata benyújtható a honti.szilvia@kszki.obuda.hu e-mail címen keresztül, valamint további információt Honti Szilvia HR vezető nyújt a 06-1-2501552-es telefonszámon.