1 fő gyermekek körében végzett lakótelepi és utcai szociális munkás-tanácsadó – Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ Család- és Gyermekjóléti Központ

Kiemelt információk

  • Beadási határidő: 2020. 02. 14.

Az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ Család- és Gyermekjóléti Központ pályázatot hirdet gyermekek körében végzett lakótelepi és utcai szociális munkás-tanácsadó munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye: 1038 Budapest-Békásmegyer, Víziorgona utca 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A RING – Gyermek és Ifjúsági Közösségi térben a gondozott gyermekek számára, életkoruk és igényeik alapján prevenciós, a szabadidő hasznos eltöltésére irányuló programok szervezése. A lakóhelyéről önkényesen eltávozó, vagy gondozója által a lakásból kitett, ezért felügyelet és ellátás nélkül maradt, a szabadidejét az utcán töltő, kallódó, csellengő gyermekeknek megsegítése

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • felsőfokú képesítés, szociális szakképzettség, okleveles pszichológus, pszichopedagógus, mentálhigiénés szakképzettség, szociológus, felekezeti szociális munkás, viselkedéselemző, közösségi szociális munkás, családterápiás konzultáns, családterapeuta, kognitív- és viselkedésterápiás konzultáns, család- és gyermekvédelem szakos pedagógus, család- és gyermekvédő tanár, család- és gyermekvédő pedagógus, játék- és szabadidőszervező tanár, addiktológiai konzultáns vagy gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkező: nevelőtanár, pedagógus, pedagógiai előadó, gyógypedagógus, védőnő, teológus, hittanár, hittantanár, okleveles pasztorális tanácsadó/okleveles pasztorális tanácsadó és szervezetfejlesztő szakember
  • gyermekjóléti alapellátásban vagy gyermekvédelmi szakellátásban szerzett 1 év alatti szakmai tapasztalat
  • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
  • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• gyermekjóléti alapellátásban vagy gyermekvédelmi szakellátásban szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.

Elvárt kompetenciák: kiváló szintű programszervező-, kommunikációs-, konfliktuskezelő és kapcsolatteremtő készség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• fényképes szakmai önéletrajz, iskolai végzettség, szakirányú végzettség másolata, motivációs levél, felhatalmazó levél a pályázatba való betekintéshez, 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kőházi-Kis Enikő nyújt a +36 1 250 19 64-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton Horváth-Naszádos Orsolya munkaügyi előadó részére a cstan.munkaugy@kszki.obuda.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázók meghallgatása folyamatosan történik. Személyes meghallgatásra kizárólag azon pályázók esetében kerül sor, akik megfelelnek a pályázatban előírt feltételeknek és csatolták a megfelelő dokumentumokat.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ a szociális ágazatban működő, önkormányzati fenntartású, humán-szolgáltató intézmény. Szakmai csoportjai: Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, Család- és Gyermekjóléti Központ, Családok Átmeneti Otthona, Gyermekek Átmeneti Otthona. Intézményünk nyitott megváltozott munkaképességű alkalmazottak fogadására.