1 fő gyermekfelügyelő, gyermekvédelmi asszisztens – Szilágyi Erzsébet Gyermekotthon

Kiemelt információk

  • Beadási határidő: 2017. 12. 02.

Cseppkő Gyermekotthoni Központ Szilágyi Erzsébet Gyermekotthona a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló „1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet:

Gyermekfelügyelő, gyermekvédelmi asszisztens munkakör betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkozás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 1038 Budapest, Dózsa György u. 44.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Nevelési, gondozási feladatok. Figyelemmel kíséri a gyermek egészségügyi ellátását, aktívan részt vesz a szabadidős feladatok ellátásában, segítséget nyújt a gyermekeknek az életkoruknak megfelelő étkezési, higiéniai, öltözködési szokások kialakításában. Éjszakásként gondoskodik a gyermek nyugodt pihenéséről, háztartási feladatokat lát el. (főzés, mosás, takarítás).

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 192. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: Középfokú képesítés, OKJ gyermekfelügyelő I-II, dajka, gyermek- és ifjúságfelügyelő, gyermekotthoni asszisztens, szociális asszisztens, mentálhigiénés asszisztens

Elvárt kompetenciák: Kiváló szintű empátia, tolerancia, csoportban való együttműködés, rugalmasság, következetesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Szakmai önéletrajz, motivációs levél, erkölcsi bizonyítvány, végzettséget igazoló dokumentumok.

A munkakör betölthetőségének időpontja: folyamatos

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pásztor Melinda nyújt, a 06-1-240-1769-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton Pásztor Melinda megbízott igazgató helyettes részére a titkarsag@szilagyi-gyermekotthon.hu email címre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 7.