1 fő intézményi takarító (részmunkaidős) – Óbudai Társaskör

Kiemelt információk

  • Beadási határidő: folyamatos

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet intézményi takarító munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Budapest, 1036 Budapest, Kiskorona utca 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény nyitvatartási rendjéhez, rendezvényeihez igazodó takarítási, valamint igény szerinti berendezési feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

  • 8 Általános

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Imola nyújt, a 06 70 685 2401 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Óbudai Társaskör címére történő megküldésével (1036 Budapest, Kiskorona utca 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 20180116 , valamint a munkakör megnevezését: intézményi takarító.
  • Elektronikus úton Tóth Imola részére a toth.imola@obudaitarsaskor.hu E-mail címen keresztül

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://obudaitarsaskor.hu honlapon szerezhet.