1 fő kertész/karbantartó – Pitypang Művészeti Óvoda

Kiemelt információk

  • Beadási határidő: folyamatos

1 fő határozatlan idejű félállás az alábbi telephelyen:
– Pitypang Művészeti Óvoda/ Gyöngyforrás Óvoda 1031 Budapest Dósa u. 04. székhelyen

A pályázat kiírója: Pitypang Művészeti Óvoda, 1039. Budapest Hunyadi u. 8-10.
Gombos Albertné – óvodavezető Tel: 3 887 – 353
E-mail cím: gombos.albertne@kszki.obuda.hu
A pályázat benyújtásának határideje: FOLYAMATOS
Az állások betöltésének időpontjai: a pályázat elbírálása után azonnal

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– Önéletrajz
– Iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolata
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
– Egészségügyi alkalmasság

Az állás négy hónap próbaidő kikötésével, az illetmény és egyéb juttatások megállapítása a Kjt. rendelkezései alapján történik.

A pályázat benyújtásának módja: postai úton, illetve e-mailben