1 fő németet oktató tanítói munkakör (alsó tagozaton) betöltésére

Kiemelt információk

  • Beadási határidő: 2018. 07. 20.

Az Első Óbudai Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola /Erste Altofener  Deutsche Nationalitätenschule a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján pályázatot hirdet

 1 fő németet oktató tanítói munkakör (alsó tagozaton) betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

1033 Budapest, Vörösvári út 93.

A munkakörbe tartozó feladatok:

Nemzetiségi nyelvoktatói és napközis nevelői munkakör

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók

Pályázati feltételek:

Német nemzetiségi tanítói, vagy német műveltségterülettel rendelkező tanítói felsőfokú végzettség

A pályázatnak tartalmaznia kell:

  • szakmai önéletrajz,
  • képesítést igazoló oklevél másolata
  • erkölcsi bizonyítvány

A foglalkoztatás kezdete:

  1. augusztus 15.

A pályázat benyújtásával kapcsolatosan további információt Kollárné Mázsi Krisztina nyújt, a 06-1-3886-900-as telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:

e-mailben: vorosvari-a@kszki.obuda.hu) címre, az iskola igazgatójának.

Pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 20.