1 fő nevelő – Szilágyi Erzsébet Gyermekotthon

Kiemelt információk

  • Beadási határidő: 2017. 12. 02.

Cseppkő Gyermekotthoni Központ Szilágyi Erzsébet Gyermekotthona a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet:

Nevelő munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Budapest, 1038 Budapest, Dózsa György u. 44.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Előzetes igény és tudásfelmérés alapján humán tárgyakból korrepetálja az otthon növendékeit. Folyamatosan segíti a sérült gyermekek tudásszintjének fejlődését. Részt vállal az intézmény szabadidős programjainak megvalósításában.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, gyermekvédelem területén szerzett 3 év feletti szakmai tapasztalat
  • Fényképes önéletrajz, alkalmazás esetén erkölcsi bizonyítvány, végzettséget igazoló okmányok másolata

Elvárt kompetenciák: empátia, tolerancia, csoportban való együttműködés, rugalmasság, következetesség, pontosság

Előny: III. kerületi lakos, de nem feltétel

A munkakör betölthetőségének időpontja: folyamatos

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváth Edina szakmai vezető nyújt, a 240-1769 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton Horváth Edina szakmai vezető részére a titkarsag@szilagyi-gyermekotthon.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 7.