1 fő olvasószolgálati könyvtáros – Ezüsthegyi Könyvtár

Kiemelt információk

 • Beadási határidő: 2019. 03. 04.

Az Óbudai Platán Könyvtár Ezüsthegyi Könyvtára a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet olvasószolgálati könyvtáros munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Budapest, 1038 Budapest, Ezüsthegy utca 16.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Olvasószolgálati feladatok ellátása (kölcsönzés, tájékoztatás hagyományos és elektronikus forrásokból), olvasószolgálattal kapcsolatos adatszolgáltatás és statisztika készítése, az olvasók nyilvántartásával kapcsolatos teendők elvégzése, állománygondozás, használóképzés (hagyományos és elektronikus források), aktív részvétel a könyvtár rendezvényeinek lebonyolításában, szükség esetén egyéb könyvtári munkafolyamatokban való részvétel.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                      

Pályázati feltételek:

 • •         főiskola, könyvtáros vagy egyéb szak, könyvtáros asszisztens végzettséggel
 • •         könyvtáros – legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
 • •         felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • •         főiskola, pedagógia
 • •         olvasószolgálati – legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
 • •         felhasználói szintű Corvina vagy másik integrált könyvtári rendszer ismerete

Elvárt kompetenciák:

 • •         kommunikációs és kapcsolatteremtési készség
 • •         problémamegoldó készség
 • •         empátia
 • •         felhasználó-központú szemléletmód
 • •         önálló munkavégzés, megbízhatóság, precizitás
 • •         rugalmasság, együttműködő készség

Előnyt jelentő kompetenciák:

 • •könyvtárszakmai nyitottság
 • •jó szintű szervezőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: fényképes önéletrajz, motivációs levél, bizonyítványok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 4.

A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton Pőcze Márta részére a pocze.marta@kszki.obuda.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje: szóbeli interjú előzi meg a döntést. A pályázat eredményéről a pályázó írásban, e-mailben tájékoztatást kap a pályázat elbírálásától számított 15 napon belül. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 8.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a platankonyvtar.hu honlapon szerezhet.