1 fő óvodapedagógus állás- Óbudai Hétpettyes Óvoda

Kiemelt információk

  • Beadási határidő: 2017. július 27.
  • Eredményhirdetés: 2017. július 28.

Óbudai Hétpettyes Óvoda- Budapest a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Óbudai Hétpettyes Óvoda- Budapest Óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1033. , Harrer Pál utca 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, Óvodapedagógus,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Főiskola, Óvodapedagógus, drámapedagógus, projekt módszer,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Fényképpel ellátott önéletrajz, motivációs levél, erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget igazoló dokumentumok, érvényes egészségügyi alkalmasság

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. augusztus 21. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 27.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton Kiss Anita részére a kiss.anita@kszki.obuda.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Vezetői hatáskör.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 28.