1 fő óvodapedagógus – Almáskert Óvoda

Kiemelt információk

  • Beadási határidő: folyamatos

Az Almáskert Óvoda – Budapest  a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1033 Budapest, Szérűskert utca 41.

Budapest, 1031 Budapest, Gázgyár ltp 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 3-7 éves korú gyermekek óvodai nevelése

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                  

Pályázati feltételek: Felsőfokú képesítés,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Főiskola

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: •önéletrajz, motivációs levél, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos

A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton Gángoly-Nagy Anita részére az allas.almaskert@gmail.com E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 31.