1 fő óvodapedagógus – Óbudai Almáskert Óvoda

Kiemelt információk

  • Beadási határidő: 2019. 07. 20.

Az Óbudai Almáskert Óvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1033 Budapest, Szérűskert utca 37.

Budapest, 1033 Budapest, Szérűskert utca 41.

Budapest, 1031 Budapest, Gázgyár lakótelep 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

3-7 éves korú gyermekek óvodai nevelése, SNI gyerekek integrálása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, óvodapedagógus,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         önéletrajz, motivációs levél, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, diplomamásolat

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 20.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Óbudai Almáskert Óvoda – Budapest címére történő megküldésével (1033 Budapest, Szérűskert utca 37. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 75/97/2019. , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

•         Elektronikus úton Gángoly-Nagy Anita részére a allas.almaskert@gmail.com E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 26.