1 fő óvodapedagógus – Óbudai Hétpettyes Óvoda

Kiemelt információk

  • Beadási határidő: 2017. 09. 06.

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Óbudai Hétpettyes Óvoda- Budapest 

Óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1033. Budapest, 1032. Budapest, Harrer Pál utca 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, Óvodapedagógus,

•         Fényképpel ellátott önéletrajz, motivációs levél, erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget igazoló dokumentumok, érvényes egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Főiskola, Óvodapedagógus, drámapedagógus, projekt módszer,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 6.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton Kiss Anita részére a kiss.anita@kszki.obuda.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Vezetői hatáskör

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 7.