1 fő óvodapedagógus – Óbudai Mesevilág Óvoda

Kiemelt információk

  • Beadási határidő: 2019. 04 .16.

Az Óbudai Mesevilág Óvoda pályázatot hirdet 1 fő óvodapedagógusi munkakör betöltésére határozott idejű közalkalmazotti jogviszonyra.

A munkavégzés helye : 1039 Budapest Bárczi Géza utca 1.

Illetmény juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései alapján.

A pályázat elbírálása során előnyt jelent az SNI gyermekekkel való szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: részletes önéletrajz, motivációs levél, végzettséget igazoló oklevél másolata, 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, egészségügyi alkalmasság.

Jelentkezni lehet postai úton: Óbudai Mesevilág Óvoda 1039 Budapest Bárczi Géza utca 1. , e-mail-ben: barczi-o@kszki.obuda.hu

A pályázat benyújtásának határideje 2019. április 16.

A pályázat elbírálásának határideje 2019. április 20.

A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.