1 fő óvodapedagógusi állás- Óbudai Hétpettyes Óvoda-Szín-Kör-Játék Tagóvoda

Kiemelt információk

  • Beadási határidő: 2017. július 27.
  • Eredményhirdetés: 2017. július 28.

Óbudai Hétpettyes Óvoda-Szín-Kör-Játék Tagóvoda Budapest a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján  pályázatot hirdet Óbudai Hétpettyes Óvoda-Szín-Kör-Játék Tagóvoda Budapest Óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1032. Budapest, 1032. Budapest, Törzs utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, Óvodapedagógus,

•         3-5-év szakmai tapasztalat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Főiskola, Óvodapedagógus, drámapedagógus, projekt módszer,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Fényképpel ellátott önéletrajz, motivációs levél, erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget igazoló dokumentumok, érvényes egészségügyi alkalmasság

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. augusztus 21. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 27.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton Kiss Anita részére a kiss.anita@kszki.obuda.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Vezetői jogkör.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 28.