1 fő óvodavezető (magasabb vezető) – Cseresznyevirág Művészeti Óvoda

Kiemelt információk

  • Beadási határidő: 2018.03.01.

Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Cseresznyevirág Művészeti Óvoda óvodavezető (magasabb vezető) munkakörének betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű: 2018.08.01.-2023.08.14.-ig tartó közalkalmazotti jogviszony                      

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő 

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2018.08.01.-2023.08.14.-ig szól.

A munkavégzés helye:

1039 Budapest, Pais Dezső utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Ellátja a jogszabályokban meghatározott óvodavezetői feladatokat, felel az óvoda szakszerű és törvényes működéséért, takarékos gazdálkodásáért, gyakorolja a munkáltatói jogokat beosztottjai felett.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                 

Pályázati feltételek:

  • Felsőfokú képesítés, felsőfokú szakirányú végzettség, legalább 5 év szakmai gyakorlat, pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
  • Legalább 5 év szakmai gyakorlat,
  • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
  • Büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • A pályázatnak tartalmaznia kell: szakmai önéletrajzot, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, hitelesített oklevél másolatot, nyilatkozatot, melyben hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez, továbbításához a 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 23§ (2) bekezdésében foglaltak szerint, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket, vezetői programot

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Marlokné Somogyi Ildikó nyújt, a +361/4378-654-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázat Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Oktatási és Kulturális Osztály címére történő megküldésével (1033 Budapest, Fő tér 4.).

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: IV/43-1/2018, valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.

  • Személyesen: Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Oktatási és Kulturális Osztály (1033 Budapest, Fő tér 4.)

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 1.