1 fő szociális asszisztens – Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ (Budapest, 1035, Váradi utca 9-11.

Kiemelt információk

  • Beadási határidő: 2020. 01. 31.

Az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Szociális asszisztens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Budapest, 1035 Óbuda – Békásmegyer, Váradi utca 9-11.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: a szociális asszisztens elsősorban a telephely működtetésével kapcsolatos feladatokat (ügyfélfogadás, adományosztás, fénymásolás), másodsorban az intézmény vezetői, családsegítői, és esetmenedzserei által kért kiegészítő feladatokat látja el.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Emelt szintű szakképesítés, szociális asszisztens (OKJ), pedagógiai asszisztens (OKJ), pedagógiai és családsegítő munkatárs (OKJ), gyógypedagógiai segítő munkatárs (OKJ), gyógypedagógiai asszisztens (OKJ), gyógypedagógiai segítő munkatárs (OKJ), mentálhigiénés asszisztens (OKJ), szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző (OKJ), szociális segítő (OKJ), szociokulturális animátor (OKJ), foglalkoztatás szervező, pedagógiai és családsegítő munkatárs (OKJ), ifjúságsegítő (OKJ), felsőfokú szociális munkás asszisztens, felsőfokú ifjúságsegítő asszisztens, gyermek- és ifjúságvédelmi asszisztens
  • Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások)
  • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

Elvárt kompetenciák:

  • Kiváló szintű alkalmazkodó-, problémamegoldó, kommunikációs, konfliktuskezelési és kapcsolatteremtő készség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: fényképes szakmai önéletrajz; iskolai végzettséget igazoló okirat másolata; szakképzettséget igazoló okirat másolata; motivációs levél; a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatban foglalt adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul; 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kőházi-Kis Enikő nyújt a +36 1 250 19 64 es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton Horváth-Naszádos Orsolya részére a cstan.munkaugy@kszki.obuda.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázók meghallgatása folyamatosan történik. Személyes meghallgatásra kizárólag azon pályázók esetében kerül sor, akik megfelelnek a pályázatban előírt feltételeknek és csatolták a megfelelő dokumentumokat.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 7.