1 fő technikai kisegítő – Óbudai Társaskör

Kiemelt információk

  • Beadási határidő: 2018. 12. 31.

Az Óbudai Társaskör a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet technikai kisegítő munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye: Pest megye, 1036 Budapest, Kiskorona utca 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az intézmény anyag- és eszközmozgatási, berendezési, beltéri takarítási, közterületi takarítási és parkgondozási feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: befejezett általános iskolai tanulmányok

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváth Bettina nyújt, a 06706852401 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 1. Postai úton, a pályázatnak a Óbudai Társaskör címére történő megküldésével (1036 Budapest, Kiskorona utca 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BM/21343-2/2018 , valamint a munkakör megnevezését: technikai kisegítő. 2. Elektronikus úton Horváth Bettina részére a horvath.bettina@obudaitarsaskor.hu e-mail címen keresztül. 3. Személyesen: Horváth Bettina, Pest megye, 1036 Budapest, Kiskorona utca 7.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 31.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.obudaitarsaskor.hu honlapon szerezhet.