2 fő dajka munkakör – Cseresznyevirág Művészeti Óvoda és Tagóvodája

Kiemelt információk

  • Beadási határidő: 2017. 09. 21.

A Cseresznyevirág Művészeti Óvoda és Tagóvodája
állást hirdet
2 fő dajka munkakör betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
• 1 fő részmunkaidős, határozatlan időre /Pais Dezső u. 2./
• 1 fő teljes munkaidős, határozatlan időre /Medgyessy Ferenc u. 1./
Foglalkoztatás jellege: takarítós dajka
Ellátandó feladatok: takarítói feladatok ellátása
Illetmény, juttatások: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény rendelkezései alapján
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
o Önéletrajz
o Iskolai végzettséget igazoló oklevél másolata /középfokú/
o Erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi)
Pályázati feltétel:
o Egészségügyi alkalmasság
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a munkakör betöltésénél az óvodai gyakorlat, dajkai, szakmai végzettség vagy érettségi.
A pályázat kiírója: Cseresznyevirág Művészeti Óvoda és Tagóvodája
1039 Budapest, Pais Dezső u. 2.
Pályázatot postai úton a fenti címre, vagy e-mailen lehet beadni (pais-o@kszki.obuda.hu)

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 21.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 22.
A munkakör a pályáztatás elbírálását követően, azonnal betölthető.