2 fő óvodapedagógus munkakör – Óbudai Hétpettyes Óvoda

Kiemelt információk

  • Beadási határidő: 2018. augusztus 21.

Óbudai Hétpettyes Óvoda- Budapest

                       

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Óbudai Hétpettyes Óvoda
székhely Óvoda
2 fő Óvodapedagógus
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

                       

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő .

A munkavégzés helye: Budapest, 1033. Budapest, Harrer Pál utca 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

  • Óvodapedagógusi feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, Óvodapedagógus,
  • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, főiskolai óvodapedagógiai végzettség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • Főiskola, drámapedagógia, projekt pedagógia.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél, erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget igazoló dokumentumok,, érvényes egészségügyi alkalmasság.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

  • A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 21.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Elektronikus úton Kiss Anita részére a kiss.anita@kszki.obuda.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 23.