2 óvónői állás – Óbudai Hétpettyes Óvoda, Szín-Kör-Játék Tagóvoda

Kiemelt információk

  • Beadási határidő: 2018. augusztus 21.

Óbudai Hétpettyes Óvoda- Budapest

                       

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szín-Kör-Játék Tagóvoda
Tagintézmény

2 fő Óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:  Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

                       

Foglalkoztatás jellege:   Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: Budapest, 1032. Budapest,, Törzs utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

  • Óvodapedagógusi feladatok.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, Óvodapedagógus.
  • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, főiskolai óvodapedagógiai végzettség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • Főiskola, drámapedagógia, projekt pedagógia.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

  • A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 21.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Elektronikus úton Kiss Anita részére a kiss.anita@kszki.obuda.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: Vezetői hatáskör.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 23.