3 fő dajka – Cseresznyevirág Művészeti Óvoda

Kiemelt információk

  • Beadási határidő: 2019. 08. 15.

A Cseresznyevirág Művészeti Óvoda állást hirdet 3 fő dajka munkakör betöltésére 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

  • 2 fő részmunkaidős, határozatlan időre
  • 1 fő teljes munkaidős, határozatlan időre

Foglalkoztatás jellege, ellátandó feladatok: teljes munkaidős álláshelyen csoportos dajkai feladatok, részmunkaidős álláshelyen takarítós dajkai feladatok

Illetmény, juttatások: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény rendelkezései alapján

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Önéletrajz
  • Iskolai végzettséget igazoló oklevél másolata /középfokú/
  • Erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi)

Pályázati feltétel:

  • Egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a munkakör betöltésénél az óvodai gyakorlat, dajkai, szakmai végzettség vagy érettségi.

A pályázat kiírója: Cseresznyevirág Művészeti Óvoda 1039 Budapest, Pais Dezső u. 2.

Pályázatot postai úton a fenti címre, vagy e-mailen lehet beadni (pais-o@kszki.obuda.hu)

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 15. – folyamatos

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 16.

A munkakör a pályáztatás elbírálását követően, azonnal betölthető.