Álláspályázat – 1 fő dajkai állás

Kiemelt információk

  • Beadási határidő: 2016. 12. 16.

Pitypang Művészeti Óvoda /Gyöngyforrás -1031. Budapest Dósa u 4.–tagóvodája pályázatot hirdet 1 fő dajkai állás betöltésére az alábbi feltételekke:

  • 1 fő dajkai állás, határozatlan idejű, teljes munkaidős – csoportos dajkai feladatok ellátására

A pályázat kiírója :   Pitypang Művészeti Óvoda

  1. Budapest Hunyadi u. 8-10.

Gombos Albertné – óvodavezető

Tel: 3 887 – 353

E-mail cím: hunyadi-o@kszki.obuda.hu

A pályázat benyújtásának határideje:            2016. 12.16.

Az állás betöltésének időpontja:                    2017. 01.02.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

  • Önéletrajz
  • Iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolata
  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
  • Egészségügyi alkalmasság

Az állás négy hónap próbaidő kikötésével, az illetmény és egyéb juttatások megállapítása a Kjt. alapján történik.

A pályázat benyújtásának módja:

  • postai úton, illetve e-mail-ben