A pályázat benyújtásának határideje:  2022. november 3.

A Bursa Hungarica „A” típusú ösztöndíj pályázati feltételei (2 tanulmányi félévre pályázható):

  • állandó lakóhely a harmadik kerületi önkormányzat területén;
  • hátrányos szociális helyzet;
  • felsőoktatási hallgatói jogviszony igazolható megléte (a pályázati kiírásban részletezett feltételeknek megfelelően).

A pályázat benyújtásának módja

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

A pályázati űrlapot minden évben újra fel kell tölteni! A személyes és pályázati adatok ellenőrzését és feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva az önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

A pályázatot papíralapon (nyomtatott formában), Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Ügyfélszolgálati Irodáján kell benyújtani.
Cím: 1033 Budapest, Harrer Pál utca 2.

Nyitva tartás:
Hétfő: 14 – 18
Kedd: nincs
Szerda: 8 – 12
Csütörtök: 14 – 18
Péntek: 8 – 12

További információ a www.emet.gov.hu (Bursa Hungarica) honlapon illetve az önkormányzat Köznevelési és Kulturális Főosztályán: 437-8614 (Szathuryné Ruszthi Nóra).

További részletekről, a Bursa Hungarica „B” típusú ösztöndíj pályázati feltételeiről és a pályázatok kötelező mellékleteiről a letölthető teljes pályázati kiírásban lehet tájékozódni.