civil és nemzetiségi irodavezető (osztályvezető)

Kiemelt információk

 • Beadási határidő: 2017. 02. 01
 • Eredményhirdetés: 2017.03.03
                  Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyeri Polgármesteri Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyeri Polgármesteri Hivatal

civil és nemzetiségi irodavezető (osztályvezető)

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1033 Budapest, Fő tér 3.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

29. Civil kapcsolati és kommunikációs feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Közreműködik a kerületben található gyermek-, ifjúsági- és sport, valamint társadalmi és civil szervezetek támogatási rendszerének kidolgozásában, előkészítésében, valamint számon tartja rendezvényeiket. Kapcsolatot tart a gyermek-, ifjúsági- és sport, valamint a társadalmi és civil szervezetek gyűjtőszervezeteivel. Figyelemmel kíséri a gyermek-, ifjúsági- és sport, valamint a társadalmi és civil szervezeteket érintő pályázati kiírásokat, közreműködik a pályázati kiírások elkészítésében, nyilvántartja a pályázatokat és ellenőrzi a pályázatok végrehajtását. Előkészíti és teljes körűen lebonyolítja a civil szervezetek részére történő pénzeszköz átadásokat és támogatásokat.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) a 21/2012.(IV.27.)ÖK. rendelet és a Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

 Pályázati feltételek:

 •  Magyar állampolgárság,
 •  Cselekvőképesség,
 •  Büntetlen előélet,
 •  Felsőfokú képesítés, a 29/2012.(III.7.) Korm. rendelet 1. melléklet 29. Civil kapcsolati és kommunikációs feladatkör I. besorolási osztályban: Felsőoktatásban szerzett bölcsészettudományi, társadalomtudományi, közszolgálati, gazdaságtudományi, pedagógus, hittudományi, andragógus, művelődésszervező szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és andragógus, művelődésszervező felsőfokú szakképesítés,
 •  vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 •  civil szervezetek működésével kapcsolatos pályázatok írásában szerzett gyakorlat,
 •  civil szervezetek működésével kapcsolatos több éves szakmai tapasztalat.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •  óbuda-békásmegyeri helyismeret,
 •  óbuda-békásmegyer civil életének ismerete,
 •  közigazgatásban szerzett gyakorlat,
 •  angol nyelvtudás.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján,
 • motivációs levél,
 • iskolai végzettséget és az egyéb feltételeknek való megfeleltetést tanúsító okiratok másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Munkaügyi Osztály vezetője nyújt, a 4378-605 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton: a pályázatnak a Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyeri Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1300 Budapest, Pf 102. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/B/1-1/2017. , valamint a munkakör megnevezését: civil és nemzetiségi irodavezető (osztályvezető).

Személyesen: Munkaügyi Osztály, Budapest, 1033 , Fő tér 3. 1 em. 26.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatnak a https://kozigallas.gov.hu honlapon történő közzétételtől számított 30. napig kell beérkeznie. A pályázat elbírálásáról a benyújtásra előírt határidőt követő 30 napon belül dönt a munkáltatói jogkör gyakorlója. A pályázat eredményéről a pályázó írásban tájékoztatást kap a pályázat elbírálásától számított 8 napon belül. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. március 3.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •  kozigallas.gov.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kinevezés feltétele az érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány (szerepelnie kell benne: „A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 39.§ (1) bekezdés c) pontjában meghatározott bűncselekmények tekintetében büntetőeljárás hatálya alatt nem áll, valamint nem áll foglalkoztatástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt.”), illetve a 2007. évi CLII. tv. szerinti vagyonnyilatkozat-tétel. A pályázat akkor érvényes, ha a pályázati kiírásban feltüntetett valamennyi formai és és tartalmi követelménynek megfelel.