Dajkát keres az Almáskert Óvoda

Kiemelt információk

  • Beadási határidő: 2017. 07. 30.

Az Almáskert Óvoda – Budapest a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Almáskert Óvoda – Budapest takarítós dajka
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye: Budapest, 1031 Budapest, III., Gázgyár lakótelep 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az óvoda esti takarítása 15 és 19 óra között.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: Szakmunkásképző intézet, 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Szakmunkásképző intézet, dajka, 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány, motivációs levél, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos

A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton Gángoly-Nagy Anita részére a allas.almaskert@gmail.com E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: folyamatos