Esetmenedzsert keres az ÓCsTGyVK Család- és Gyermekjóléti Központja

Kiemelt információk

 • Beadási határidő: 2017. 02. 12.

A “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ Család- és Gyermekjóléti Központ (1035 Budapest, Váradi u. 9-11.)

pályázatot hirdet

esetmenedzser munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

 • Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye:

 • Budapest, 1035. Budapest, Váradi u. 9-11.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • A gyermekjóléti alapellátás hatósági tevékenységéhez kapcsolódó esetmenedzseri feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, a munkakört kizárólag 15/1998 NM rendelet 2. sz. mellékletében szereplő felsőfokú végzettség megszerzése birtokában lehet betölteni.
 • A gyermekjóléti alapellátásban szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.
 • Számítógép kezelői alapismeret (MS Office, internet).
 • Magyar állampolgárság.
 • Cselekvőképesség.
 • Büntetlen előélet (erkölcsi bizonyítvány).

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Főiskola, a 15/1998 NM rendelet 2.sz.. Melléklete szerinti felsőfokú szociális alapvégzettség,
 • A gyermekjóléti alapellátásban szerzett – Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

A munkakör betöltéséhez elvárt kompetenciák:

 • kommunikációs és együttműködési készség,
 • pontosság, rendszeresség, megbízhatóság, empátia,
 • önálló munkavégzésre való képesség,
 • jó szóbeli és írásbeli kifejező képesség,
 • konfliktuskezelési képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a pályázó személyi adatait is tartalmazó, a szakmai életutat részletesen bemutató szakmai fényképes önéletrajz,
 • a végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata,
 • motivációs levél,
 • felhatalmazó levél a bíráló bizottság pályázatba való betekintéséhez,
 • nyilatkozat, hogy az 1997. évi XXXI. tv 15 § (8) bekezdésében foglalt kizáró ok a pályázó személye esetében nem merül fel,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tapasztó Gábor nyújt, a +36-1/250-1964 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. február 13.

Az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ önkormányzati fenntartású, humánszolgáltató intézmény. Szakmai csoportjai: Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, Család-és Gyermekjóléti Központ, Családok Átmeneti Otthona, Gyermekek Átmeneti Otthona.