gyerekkönyvtáros – Óbudai Platán Könyvtár

Kiemelt információk

 • Beadási határidő: 2020. 01. 19.

Óbudai Platán Könyvtár – Budapest

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Óbudai Platán Könyvtár

gyerekkönyvtáros

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1031 Budapest, Arató Emil tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A gyerekkönyvtár olvasószolgálati feladatainak ellátása (tájékoztatás, kölcsönzés), a gyerekeknek szóló dokumentumok raktári rendjének fenntartása, állománygondozás, a feladathoz kapcsolódó adminisztráció elvégzése. Részvétel az állománygyarapítási munkában. Könyvtárhasználati foglalkozások, valamint könyvtári bemutató órák, játékos foglalkozások tematikájának kidolgozása, foglalkozások tartása. Rendezvények, tematikus órák szervezése a gyerek és ifjúsági korosztálynak. Munkakörét érintő témában sajtóanyagok készítése. Kapcsolattartás a kerületi nevelési és oktatási intézményekkel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, könyvtáros, illetve óvodapedagógus vagy tanító könyvtáros képesítéssel,
 • Hasonló munkakörben – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Drámapedagógiai végzettség,
 • Óvodapedagógus – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Tanító – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű Corvina vagy másik integrált könyvtári rendszer használata,

Elvárt kompetenciák:

 • Kiváló szintű kommunikációs és kapcsolatteremtési készség,
 • Rugalmasság, együttműködő készség,
 • Kreativitás, pozitív hozzáállás a feladatokhoz,
 • Önálló munkavégzés,

Előnyt jelentő kompetenciák:

 • Web 2.0
 • Szervezőkészség
 • Kiváló szintű kézügyesség

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 19.
A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 31.

 • Elektronikus úton Pőcze Márta részére a pocze.marta@kszki.obuda.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az írásbeli pályázat után a kiválasztottakkal szóbeli interjú előzi meg a döntést. A pályázat eredményéről a pályázó írásban, e-mailben tájékoztatást kap a pályázat elbírálásától számított 15 napon belül. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

platankonyvtar.hu – 2019. november 4.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a platankonyvtar.hu honlapon szerezhet.