Gyerekkönyvtárost keres az Óbudai Platán Könyvtár

Kiemelt információk

 • Beadási határidő: 2019. 05. 02.

Óbudai Platán Könyvtár – Budapest a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Óbudai Platán Könyvtár
gyerekkönyvtáros
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Budapest, 1031 Budapest, Arató Emil tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A gyerekkönyvtár olvasószolgálati feladatainak ellátása (tájékoztatás, kölcsönzés), a gyerekeknek szóló dokumentumok raktári rendjének fenntartása, állománygondozás, a feladathoz kapcsolódó adminisztráció elvégzése. Részvétel az állománygyarapítási munkában. Könyvtárhasználati foglalkozások, valamint könyvtári bemutató órák, játékos foglalkozások tematikájának kidolgozása, foglalkozások tartása. Rendezvények, tematikus órák szervezése a gyerek és ifjúsági korosztálynak. Munkakörét érintő témában sajtóanyagok készítése. Kapcsolattartás a kerületi nevelési és oktatási intézményekkel.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 •         Főiskola, könyvtáros, illetve óvodapedagógus vagy tanító könyvtáros képesítéssel,
 •         Hasonló munkakörben – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 •         Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,
 •         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •         Drámapedagógiai végzettség,
 •         Drámapedagógiai – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 •         Felhasználói szintű Corvina vagy másik integrált könyvtári rendszer használata,
 •         ECDL

Elvárt kompetenciák:

 •         Kiváló szintű kommunikációs és kapcsolatteremtési készség,
 •         Rugalmasság, együttműködő készség,
 •         Kreativitás, pozitív hozzáállás a feladatokhoz,
 •         Önálló munkavégzés,

Előnyt jelentő kompetenciák:

 •         Web 2.0
 •         Szervezőkészség
 •         Kiváló szintű kézügyesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Motivációs levél, részletes, fényképes önéletrajz – iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 2.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •         Elektronikus úton Pőcze Márta részére a pocze.marta@kszki.obuda.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •         platankonyvtar.hu – 2019. április 5.
 •         obuda.hu – 2019. április 5.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az írásbeli pályázat után a kiválasztottakkal szóbeli interjú előzi meg a döntést. A pályázat eredményéről a pályázó írásban, e-mailben tájékoztatást kap a pályázat elbírálásától számított 15 napon belül. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a platankonyvtar.hu honlapon szerezhet.