jogi referens

Kiemelt információk

 • Beadási határidő: 2017. 02. 15.

Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyeri Polgármesteri Hivatal

  a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyeri Polgármesteri Hivatal

jogi referens

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű 2019. október hónapig –ig tartó közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1033 Budapest, Fő tér 3.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

22. jogi és perképviseleti feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A polgármester tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó – jogi tevékenységgel összefüggő – feladatok ellátása a hatályos jogszabályi rendelkezések figyelembevételével. Szerződések szerkesztése és felülvizsgálata, képviselő-testületi és bizottsági anyagok szerkesztése és véleményezése, jogi tanácsadás, okiratszerkesztés. Jogi állásfoglalások önálló készítése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) a 21/2012.(IV.27.)ÖK. rendelet és a Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

  Pályázati feltételek:

 •  Magyar állampolgárság,
 •  Cselekvőképesség,
 •  Büntetlen előélet,
 •  Felsőfokú képesítés, egyetemi, jogász végzettség,
 •  közigazgatásban szerzett 1-3 év szakmai gyakorlat,
 •  gazdasági szakirányú szakmai tapasztalat,
 •  felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások).

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •  közgazdász végzettség,
 •  közigazgatási vagy jogi szakvizsga,
 •  gazdasági társaságok működésével kapcsolatban szerzett szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján,
 • motivációs levél,
 • iskolai végzettséget és az egyéb feltételeknek való megfeleltetést tanúsító okiratok másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt a kabinetiroda vezetője nyújt, a 4378-692 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módj
Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyeri Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1300 Budapest, Pf 102. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/B/34-1/2017. , valamint a munkakör megnevezését: jogi referens

Személyesen: Munkaügyi Osztály, Budapest, 1033 , Fő tér 3. 1 em. 26.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatnak a https://kozigallas.gov.hu honlapon történő közzétételtől számított 30. napig kell beérkeznie. A pályázat elbírálásáról a benyújtásra előírt határidőt követő 30 napon belül dönt a munkáltatói jogkör gyakorlója. A pályázat eredményéről a pályázó írásban tájékoztatást kap a pályázat elbírálásától számított 8 napon belül. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. március 17.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •  www.kozigallas.gov.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kinevezés határozott időre szól hat hónap próbaidő kikötésével. A kinevezés feltétele az érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány (szerepelnie kell benne: „A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 39.§ (1) bekezdés c) pontjában meghatározott bűncselekmények tekintetében büntetőeljárás hatálya alatt nem áll, valamint nem áll foglalkoztatástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt.”).