Karbantartói állás

Kiemelt információk

 • Beadási határidő: 2016. 12. 04

Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ Családok Átmeneti Otthona, Gyermekek Átmeneti Otthona

 

A “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ Családok Átmeneti Otthona (1039 Budapest, Víziorgona u. 7.)

pályázatot hirdet karbantartó munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

 • Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

 • Budapest, 1039. Budapest, Víziorgona u.7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • A Családok Átmeneti Otthona és a Gyermekek Átmeneti Otthona, valamint a kiléptető lakások műszaki állapotának felügyelete, karbantartása, kisebb javítások elvégzése. Az Átmeneti Otthon udvarának ápolása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Emellett a fenntartó Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2017. januárjától, Óbudai Pótlék néven, 30%-os ágazati bérkiegészítést fog nyújtani.

Pályázati feltételek:

 • Középfokú képesítés, festő vagy villanyszerelő vagy vízvezeték szerelő végzettség,
 • a fenti szakterületeken eltöltött – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • a fenti szakterületeken eltöltött – Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
 • a gyermekjóléti alapellátásban szerzett karbantartói, gondnoki gyakorlat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, motivációs levél, felhatalmazó levél a bíráló bizottság pályázatba való betekintéséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016.december 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tapasztó Gábor nyújt, a +36-1/250-1964 -os telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ címére történő megküldésével (1035 Budapest, Váradi utca 9-11.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:135/INT/2016, valamint a munkakör megnevezését: karbantartó.
 • Elektronikus úton Tapasztó Gábor részére a cstan.info@kszki.obuda.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 05.