Két fő óvodapedagógust keres a Cseresznyevirág Művészeti Óvoda

Kiemelt információk

  • Beadási határidő: 2017. 07. 21.

A Cseresznyevirág Művészeti Óvoda pályázatot hírdet 2 fő óvodapedagógusi munkakör betöltésére, határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyra.

A munkavégzés helye:          

  • 1039 Budapest, Pais Dezső u. 2.

Illetmény, juttatások: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény rendelkezései alapján

A pályázat elbírálása során előnyt jelent: jártasság kézművességben, hangszer használat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Részletes szakmai önéletrajz
  • Végzettséget igazoló oklevél másolata
  • Erkölcsi bizonyítvány (a foglalkoztatásra vonatkozólag is) amely 3 hónapnál nem régebbi
  • Egészségügyi alkalmasság

Jelentkezni lehet:

  • Postai úton (Cseresznyevirág Művészeti Óvoda – 1039 Budapest, Pais Dezső u. 2.)
  • E-mailen: medgy-o@kszki.obuda.hupais-o@kszki.obuda.hu 

 A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 21.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017.július 27.

A munkakör az elbírálást követően, legkorábban 2017. augusztus 1-től tölthető be.