Német nemzetiségi tanító munkakör betöltése

Kiemelt információk

  • Beadási határidő: 2017. 07. 10.

 Az Első Óbudai Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet az

német nemzetiségi tanító munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:          teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Első Óbudai Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola, Budapest, 1033 Vörösvári út 93.

Munkakörbe tartozó feladatok: német nemzetiségi nyelvoktatói munkakör

Illetmény és juttatások:        Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • német nemzetiségi tanítói, vagy német műveltségterülettel rendelkező tanítói felsőfokú végzettség
  • büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások, adatvédelmi nyilatkozat:

  • az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okiratok másolata
  • részletes szakmai önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2017. augusztus 15.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 10.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 15.

A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton az igazgató részére a

vorosvari-a@kszki.obuda.hu e-mail címre; további információ a 06 1 3886 900 telefonszámon.