Óvodai idegen nyelvi támogatás

Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 11/2023. (III. 23.) önkormányzati rendelete alapján az esélyegyenlőség biztosítása érdekében az Óbudai Százszorszép Óvoda havi térítési díjához 50% támogatás nyújtható annak a szociálisan rászoruló gyermeknek, akinek a családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a 120 000 Ft-ot, gyermekét egyedül nevelő szülő vagy más törvényes képviselő esetében a 142 000 Ft-ot.

A támogatott gyermekek kiválasztásáról – pályázat útján – az Önkormányzat előkészítő munkacsoportjának javaslata alapján a polgármester dönt adott év május 31-ig.

A pályázati űrlapot adott év április 15-től április 30-ig az erre rendszeresített formanyomtatványon – a mellékletekkel együtt – a Harrer Pál u. 2. sz. alatti Ügyfélszolgálati Irodán lehet benyújtani.

https://or.njt.hu/eli/v01/735661/r/2023/11