A Bilingual Kétnyelvű Oktatási Nonprofit Kft. az Önkormányzattal kötött megállapodás alapján az esélyegyenlőség biztosítása érdekében a Százszorszép Óvoda havi térítési díjához 50% támogatás nyújtható annak a szociálisan rászoruló gyermeknek, akinek a családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (28.500,-Ft) 400%-át, gyermekét egyedül nevelő szülő vagy más törvényes képviselő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500 %-át.

A jogosultság feltétele, hogy a szülő vagy más törvényes képviselő Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat közigazgatási területén legalább egy éve bejelentett lakó vagy tartózkodási hellyel rendelkezik és ott életvitelszerűen él.

A támogatott gyermekek kiválasztásáról – pályázat útján – az Önkormányzat előkészítő munkacsoportjának javaslata alapján a polgármester dönt adott év május 31-ig.

A pályázati űrlapot adott év április 15-től április 30-ig az erre rendszeresített formanyomtatványon – a mellékletekkel együtt – a Harrer Pál u. 2. sz. alatti Ügyfélszolgálati Irodán lehet benyújtani.

A támogatásra való jogosultságot a munkacsoport évente felülvizsgálja.