Óvodapedagógus munkakör – Óbudai Almáskert Óvoda

Kiemelt információk

  • Beadási határidő: 2017. 09. 01.

Óbudai Almáskert Óvoda – Budapest
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
óvodapedagógus
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Csicsergő Tagóvoda, Budapest, 1033 Budapest, III., Szérűskert utca 41.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
3-7 éves korú gyermekek óvodai nevelése, SNI gyerekek integrációja.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– Főiskola, óvodapedagógus,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány, motivációs levél, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 1.

A pályázatok benyújtásának módja:
– Postai úton, a pályázatnak az Óbudai Almáskert Óvoda – Budapest címére történő megküldésével (1033 Budapest, III., Szérűskert utca 37. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 52/106/2017. , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
– Elektronikus úton Gángoly-Nagy Anita részére a allas.almaskert@gmail.com e-mail címen keresztül.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 2.