Óvodavezető pozíció az Ágoston Művészeti Óvodában

Kiemelt információk

  • Beadási határidő: 2017. 03. 01.

Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet az

Ágoston Művészeti Óvoda
óvodavezető (magasabb vezető)

munkakörének betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű: 2017.08.15.-2022.08.14.-ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2017.08.15.-2022.08.14.-ig szól.

A munkavégzés helye:

1032 Budapest, Ágoston utca 2/a.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Ellátja a jogszabályokban meghatározott óvodavezetői feladatokat, felel az óvoda szakszerű és törvényes működéséért, takarékos gazdálkodásáért, gyakorolja a munkáltatói jogokat beosztottjai felett.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Felsőfokú képesítés, felsőfokú szakirányú végzettség, legalább 5 év szakmai gyakorlat, pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
  • Legalább 5 év szakmai gyakorlat,
  • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
  • Büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • A pályázatnak tartalmaznia kell: szakmai önéletrajzot, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, hitelesített oklevél másolatot, nyilatkozatot, melyben hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez, továbbításához a 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 23§ (2) bekezdésében foglaltak szerint, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket, vezetői programot

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. augusztus 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Marlokné Somogyi Ildikó nyújt, a +361/4378-654-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázat Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Oktatási és Kulturális Osztály címére történő megküldésével (1033 Budapest, Fő tér 4.).

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: IV/103-1/2017, valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.

  • Személyesen: Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Oktatási és Kulturális Osztály (1033 Budapest, Fő tér 4.)

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 1.

A pályázati kiírás közzétételének helye:

  • Közigállás
  • Óbuda honlap