Óvónői állás – Hétpettyes Óvoda- Szín-Kör-Játék Tagóvoda

Kiemelt információk

  • Beadási határidő: 2017. 06. 08.
  • Eredményhirdetés: 2017. 06. 12.

Az Óbudai Hétpettyes Óvoda a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Óbudai Hétpettyes Óvoda- Szín-Kör-Játék Tagóvoda
1032. Budapest, Törzs u.2.

óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

  • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

  • Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

  • Budapest, 1032. Budapest, Törzs u.2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

  • Óvodapedagógusi feladatok

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, óvodapedagógus

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • Főiskola, óvodapedagógus
  • Projekt módszer és drámapedagógia alkalmazása

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Fényképpel ellátott önéletrajz, motivációs levél, erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget igazoló dokumentumok, érvényes egészségügyi alkalmasság

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör 2017.augusztus 01-től betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 8.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 12.